Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Actiepunten

Tijdens vergaderingen worden soms vragen gesteld die niet ter plekke kunnen worden beantwoord, of wordt door het college toegezegd om informatie toe te zenden aan de commissie of raad. Deze toezeggingen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Actiepunten

Tijdens vergaderingen worden soms vragen gesteld die niet ter plekke kunnen worden beantwoord, of wordt door het college toegezegd om informatie toe te zenden aan de commissie of raad.
Deze toezeggingen worden op een actiepuntenlijst vermeld. Hiernaast kunt u kiezen van welk orgaan u de actiepunten wilt bekijken.

Openstaande actiepunten Commissie MDV

Toegezegd op

Nr

Onderwerp

27-11-2017

17-26

Raadsvoorstel bekostigingsscenario's taxi-oplossing (maatwerk-)vervoer Rijssen-Holten

Wethouder Beens zegt toe dat indien als gevolg van landelijk beleid het bedrag van € 17.50 uitgangspunt wordt, hij hierop in de commissie terug komt.


Vragensteller: R.H.L. Janssen-Niehof, PvdA

Portefeuillehouder: B. Beens

Afdoeningstermijn: 03-09-2018


04-09-2017

17-24

BDU gelden

N.a.v. de behandeling kredietvoorstel brandveiligheid schoolgebouwen uitzoeken hoeveel geld er nog beschikbaar is uit het BDU-jeugd budget


Vragensteller: G.D. ten Berge, CDA

Portefeuillehouder: B.D. Tijhof

Stand van zaken: 30-11-2017, het antwoord van het college luidt: Van het budget BDU- Jeugd is bij najaarsnota een bedrag van € 30.000,- afgeboekt. Voor de rest van het budget is ten aanzien van te verwachten uitgaven voor 2017 een raming gemaakt .


raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous