Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Rekenkamer

De Rekenkamer West Twente is ingesteld door de gemeenten Hellendoorn, Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten. Het is een onafhankelijke rekenkamer, wat betekent dat zij onafhankelijk is van de gemeenteraad...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Rekenkamer

De Rekenkamer West Twente is ingesteld door de gemeenten Hellendoorn, Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten. Het is een onafhankelijke rekenkamer, wat betekent dat zij onafhankelijk is van de gemeenteraad en van het college van B&W. 

De Rekenkamer bestaat uit een directeur die medewerkers kan inschakelen voor onderzoeks- en secretariaatswerkzaamheden. Voor het bestuur van de Rekenkamer hebben de gemeenten de Stichting Rekenkamer West Twente opgericht. Namens de vier gemeenten hebben de raadsgriffiers zitting in het stichtingsbestuur.

Wat wil de Rekenkamer?

Rekenkamer West Twente wil de controlerende functie van de gemeenteraad versterken. Tegelijkertijd wil Rekenkamer West Twente voor de inwoners van de gemeente zichtbaar maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens en de uitvoering van beleid van de gemeente Rijssen-Holten. 

Rekenkamer West Twente gaat daarom na:

  • of het gevoerde beleid doelmatig was: heeft de gemeente gedaan wat zij moest doen en tegen zo laag mogelijke kosten?
  • of het gevoerde beleid doeltreffend was: heeft de gemeente bereikt wat zij wilde bereiken?

Rekenkamer West Twente let ook op de randvoorwaarden van goed bestuur. Dat wil zeggen dat zij mogelijk ook rapporteert over zaken als integriteit, democratische besluitvorming en publieke verantwoording.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer doet zelfstandig onderzoek en rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Het accent ligt daarbij op leren en verbeteren. Met haar onderzoeken wil de Rekenkamer dus niet alleen laten zien wat er goed of eventueel fout is gegaan, maar geeft zij vooral adviezen hoe de gemeente  doeltreffender en doelmatiger kan werken. 

Rekenkamer West Twente richt zich met haar conclusies en aanbevelingen in de eerste plaats tot de gemeenteraad. De rapporten zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De gemeenteraad ziet in het publiceren van de onderzoeksresultaten een goed middel om de inwoners van de gemeente een beter inzicht te geven in het werk van de gemeente.

Rekenkamerrapporten