Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 11 november 2016

Datum: 11-11-2016Tijd: 13:30 - 15:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 11 november 2016

Datum: 11-11-2016
Tijd: 13:30 - 15:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst


Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Inventarisatie spreekrecht De heer Ter Weel spreekt in namens de Voedsel- en kledingbank West Twente.
3   Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4   Vragenuur Er zijn geen vragen ingediend.
2016-0078 Lijst ingekomen stukken raad 11 november 2016  Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6   Kredietaanvraag Opbroek deelfase 3
Begrotingswijziging nr 28
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7 2016-0076 Raadsbesluit najaarsnota 2016  Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2016-0072 Raadsbesluit vaststellen programmabegroting 2017 Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Motie GB over AED's in het buitengebied  Unaniem aangenomen
    Motie D66 over het beeld van de korhoen in Holten  Verworpen: 1 stem voor en 23 stemmen tegen.
9   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous