Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 13 juli 2017 (14.00 uur)

Datum: 13-07-2017Tijd: 14:00 - 22:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 13 juli 2017 (14.00 uur)

Datum: 13-07-2017
Tijd: 14:00 - 22:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam, E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Inventarisatie spreekrecht Er zijn geen sprekers.
3   Vaststellen agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt een motie vreemd aan de orde van de dag van de SGP: uitrukken brandweer.
Agendapunt 16 wordt van de agenda afgehaald en niet behandeld.
4   Vragenuur Er zijn geen vragen ingediend.
5   Verslag van de raad van 23 mei 2017 Vastgesteld. 
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
5   Besluitenlijst van de raad van 23 mei 2017 Vastgesteld. 
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6   Actiepuntenlijst Actiepunt 17-02 is afgehandeld en wordt van de lijst afgevoerd.
7   Lijst ingekomen stukken raad 13 juli 2017 Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2017-0061 Raadsbesluit toewijzing lokale publieke media-instelling Radio 350 Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2017-0019 Raadsbesluit procedureregels klachtenbehandeling raad, raadscommissies en griffie
Bijlage bij raadsbesluit procedure-regels klachtenregeling
Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2017-0070 Raadsbesluit structurele huisvesting Voedselbank West Twente
Begrotingswijziging nr. 07
Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2017-0066 Raadsbesluit krediet duurzaamheids-lening Julianaschool
Begrotingswijziging nr. 21
Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
12 2017-0079 Raadsbesluit infill kunstgrasveld V.V. Holten
Begrotingswijziging nr. 22
Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13 2017-0071

Raadsbesluit beleidsplan Jeugdhulp en Wmo 2017

Beleidsplan Jeugdhulp en Wmo 2017

Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
14 2017-0067 Raadsbesluit gewijzigd vaststellen ontwerpbp. Kern Holten, locatie Albert Heijn Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
15 2017-0073 Raadsbesluit Verordening Starterslening
Bijlage Verordening Starterslening gemeente Rijssen-Holten 2017
Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
16 2017-0077 Raadsvoorstel besluitvorming Agenda van Twente (Hofland) Niet behandeld.
17 2017-0038 Raadsbesluit Rapport onderzoek basale voorzieningen sport
Rapport basale sportvoorzieningen Rijssen Holten

Amendement Gemeentebelang, rapport basale voorzieningen sport
Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.


Amendement ingediend maar niet aangenomen.
18 2017-0053 Raadsbesluit Visie vrijetijdseoconomie Rijssen Holten
Visie vrijetijdseconomie Rijssen-Holten 2017-2021 versie 10-07-2017

Motie ChristenUnie, bewegwijzering cultureel erfgoed, betr. Visie Vrijetijdseconomie

Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.Motie aangenomen. 19 stemmen voor (SGP, CDA, GB, CU, PvdA, VVD Lokaal) en 1 stem tegen ( D66).

19 2017-0060 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Holten

Amendement SGP, veegplan Holten

Aangenomen
(na amendering).
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Amendement unaniem aangenomen

20 2017-0059 Raadsbesluit kredietaanvraag herinrichting 1e centrum ring fase 2, Boomkamp en busstation
Begrotingswijziging nr. 18
Aangenomen.
20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
21 2017-0062 Raadsbesluit vaststellen bp. Wonen Rijssen, Pelmolenweg 10 Aangenomen.
21 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
22 2017-0082 Raadsbesluit 6e wijziging Alg. Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten
Bijlage Alg. Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010, 6e wijziging
Aangenomen.
21 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
23 2017-0056 Raadsbesluit Bestuursrapportage voorjaar 2017
Begrotingswijziging nr. 19
Bestuursrapportage voorjaar 2017
Aangenomen.
21 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
24 2017-0063 Raadsbesluit vaststellen van de geconsoli-deerde jaarrekening over het boekjaar 2016
Verklaring van overlegging Jaarverslag & Jaarrekening 2016
Begrotingswijziging nr. 20
Jaarverslag & Jaarrekening 2016
Aangenomen
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
25 2017-0054 Raadsbesluit Kadernota 2018-2021
Kadernota 2018-2021
Aangenomen.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Motie VVD Lokaal, inzet van Boa's Ingetrokken
    Motie VVD Lokaal, schaduwfractieleden (Gewijzigd) aangenomen. 22 stemmen voor (SGP, CDA, GB, CU, VVD Lokaal, D66) en 2 stemmen tegen (PvdA).
    Motie CDA, integraal PGB Unaniem aangenomen
    Motie CU, Stolpersteine Ingetrokken.
    Motie VVD Lokaal, subsidie Koorschool Rijssen Unaniem aangenomen.
    Motie CDA VVD Lokaal, aanpak schuldenproblematiek rondom zorgverzekeringen Unaniem aangenomen. 
    Motie CU, sociale leningen door Stadsbank Oost Nederland  (Gewijzigd) unaniem aangenomen.
    Motie SGP, vuurwerkvrij Verworpen
7 stemmen voor (SGP) en 17 stemmen tegen (CDA, CU, GB, VVD Lokaal, PvdA, D66)
    Motie SGP, zonne-energie voor iedereen Unaniem aangenomen
    Motie VVD Lokaal, wegreconstructie na rioolvervanging Ingetrokken. 
    Unaniem aangenomen.
26 2017-0074 Raadsbesluit benoeming dhr.
S.J. Lubberhuizen tot commissielid namens D66
Aangenomen na schriftelijke stemming.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen

27   Motie SGP, uitrukken brandweer Ingetrokken
28   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous