Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 2 februari 2017 (19:30)

Datum: 02-02-2017Tijd: 19:30 - 21:40Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: G. KreijkesGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 2 februari 2017 (19:30)

Datum: 02-02-2017
Tijd: 19:30 - 21:40
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G. Kreijkes
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld
3   Vaststellen agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld 
Toegevoegd is agendapunt 13 m.b.t. een motie vreemd aan de orde van de dag
4   Vragenuur Er zijn geen vragen gesteld
5   Verslag raad 22-12-2017 Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen
    Besluitenlijst 22 december 2016 Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen
6   Actiepuntenlijst (er zijn geen actiepunten)  
7   Lijst ingekomen stukken 02-02-2017 Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen
8 2017-0005 Raadsbesluit Benoeming directie Rekenkamer West Twente Aangenomen na schriftelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen
9 2016-0095 Raadsbesluit terugdraaien bezuinigingen bij organisaties met scan inzet organisaties voor decentralisatie en participatie Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen
10 2016-0100 Raadsbesluit wijziging verordening financiele materiele gelijksteling onderwijs
Bijlage bij raadsbesluit inzake duurzaamheidslening schoolgebouwen
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen
11 2016-0096 Raadsbesluit vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wonen Dijkerhoek, Essensteeg Dijkerhoekseweg Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen
12 2017-0001 Raadsbesluit bekrachtigen en opheffen geheimhouding
Raadsbesluit Businessplan MO en begroting 2017 Soweco
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
Amendement(en) aangenomen
    Amendement rvs Businessplan MO Soweco, CDA, SGP, VVD Lokaal, CU Unaniem aan genomen
13   Motie vreemd aan de orde van de dag, SGP VVD Lokaal: Onderzoek locatie skeelerbaan icm een schaatsbaan Aangenomen
13 stemmen voor (SGP, CU, VVD Lokaal
11 stemmen tegen  (CDA, GB, D66, PvdA)
14   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous