Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 2 juli 2015

Datum: 02-07-2015Tijd: 19:30 - 20:10Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 2 juli 2015

Datum: 02-07-2015
Tijd: 19:30 - 20:10
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Besluitenlijst


Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Inventarisatie spreekrecht  
3   Vaststellen agenda  
4   Vragenuur De PvdA heeft vragen gesteld over de actieve informatieplicht door wethouder Aanstoot.
  Notulen van de raad van
4 juni 2015
Aangenomen
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van 4 juni 2015
Aangenomen
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6   Actiepuntenlijst De punten 2014-05 en 2014-06 worden van de actiepuntenlijst afgevoerd.
7 2015-0062 Raadsbesluit ingekomen stukken Aangenomen
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2015-0035 Raadsbesluit benoeming lid RvT en begroting 2015 Stichting ROOS Aangenomen
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2015-0047 Raadsbesluit nieuwe rechtsvorm Euregio Aangenomen
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2015-0054 Raadsbesluit Minimabeleid 2015 Aangenomen
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2015-0057 Raadsbesluit standpunt rapport 'Samenwerken doen we zelf' Aangenomen
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen
12 2015-0059 Raadsbesluit begrotingswijziging groot onderhoud Pelmolen Aangenomen
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13 2015-0064 Raadsbesluit mandaat auditcomité Aangenomen
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
14   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous