Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst raad 2 juni 2016

Datum: 02-06-2016Tijd: 19:30 - 21:40Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst raad 2 juni 2016

Datum: 02-06-2016
Tijd: 19:30 - 21:40
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Er zijn geen sprekers.
3   Vaststellen agenda De agenda wordt, i.v.m. de behandeling van een motie 'vreemd aan de orde van de dag', gewijzigd vastgesteld.
4   Vragenuur De heer Klein Velderman van de fractie van D66 heeft vragen gesteld over de Willem Alexanderschool, de Brekeldschool en de wegafsluiting toeristenweg.
5   Notulen van de raad van 21 april 2016 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van 21 april 2016 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6   Notulen van de raad van 17 mei 2016 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7   Actiepuntenlijst Actiepunt 2016-02 is afgehandeld.
8 2016-0026 Lijst ingekomen stukken Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2016-0030 Raadsbesluit vaststellen Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025) Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2016-0025 Raadsbesluit gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Holten, Fliermatenweg 1 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2016-0033 Raadsbesluit instemmen met de visienota jeugd- en jongerenwerk
Visienota jeugd- en jongerenwerk
Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
12 2016-0027 Raadsbesluit vaststellen 4e wijziging APV Rijssen-Holten 2010 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13 2016-0043 Raadsbesluit begrotingswijziging Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13a   Motie SGP, CU, CDA en D66: tussenvoorziening reformatorisch onderwijs De motie is unaniem aangenomen.
14   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous