Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 20 april 2017 (19:30)

Datum: 20-04-2017Tijd: 19:30 - 19:50Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 20 april 2017 (19:30)

Datum: 20-04-2017
Tijd: 19:30 - 19:50
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen ontvangen.
3   Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4   Vragenuur Er zijn geen vragen ingediend.
5   Notulen van de raad van 30 maart 2017 Vastgesteld 
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van
30 maart 2017
Vastgesteld
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6 2017-0042  Raadsbesluit lijst ingekomen stukken van de raad van 20 april 2017 Vastgesteld
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7 2017-0046 Raadsbesluit benoeming plaatsvervangend griffier Aangenomen schriftelijke stemming
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2017-0038 Raadsbesluit beschikbaar stellen financiële middelen voor inhuur team RSC Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2017-0031 Raadsbesluit over te hevelen budgetten 2016 naar 2017 Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2017-0002 Raadsbesluit vaststellen uitgangspunten grondbeleid 2017 e.v. Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2017-0027 Raadsbesluitvaststellen ontwerp-bestemmingsplan 'Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7' Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
12 2017-0032 Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet woonrijpmaken Opbroek Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13 2017-0009 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Parkstede Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
14 2017-0026 Raadsbesluit vaststellen Woonvisie
2017-2021
Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
15 2017-0037 Raadsbesluit vaststellen Wegenlegger 2016
Raadsbesluit vaststellen Wegenlegger 2016, kaart
Raadsbesluit vaststellen Wegenlegger 2016, wegenlegger
Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
De fracties van de SGP en VVD Lokaal worden geacht tegen de opneming van het Eikenpad op de Wegenlegger te hebben gestemd.
16   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous