Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 20 mei 2014

Datum: 20-05-2014Tijd: 19:30 - 23:30Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 20 mei 2014

Datum: 20-05-2014
Tijd: 19:30 - 23:30
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Besluitenlijst

Agenda-
punt
OmschrijvingBesluit
1 Opening
2

Spreekrecht burgers
Op agendapunt 9 spreken in: de heer J. van Lindenberg van bungalowpark De Lindenberg, de heer W. Westdorp, general manager Landal Twenhaarsveld, en mevrouw A. ten Hoedt, adviseur Landal Twenhaarsveld. 

3

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 13a, het voorstel over de voordracht leden Euregioraad, en agendapunt 15a, de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van het CDA.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4

Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend.
5

Verslag 24 april 2014

Vastgesteld
6

Ingekomen stukken

Aangenomen
7 Raadsbesluit invoering legesheffing kinderopvang, 3e wijziging Legesverordening 2014 (Wolterink)

Aangenomen.
22 stemmen voor en 1 stem tegen.

8 Raadsbesluit vestiging voorkeursrecht gemeenten op enkele percelen in het Opbroek (Cornelissen) Aangenomen 
9 Raadsvoorstel uitwerking alternatief voor rioolheffing (Beens) Aangehouden
10 Raadsbesluit vaststellen preventie en handhavingsplan alcohol 2014-2018 gemeente Rijssen-Holten (Hofland)

Motie GB preventie en handhavingsplan alcohol is verworpen:
Voor 4: GB, PvdA
Tegen 19: SGP, CDA, CU, VVD, LL, D66

Amendement SGP en VVD preventie en handhavingsplan alcohol is unaniem aangenomen.

Het gewijzigde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

11 Raadsbesluit vaststellen nota Fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2020 (Aanstoot)

Amendement PvdA vaststellen fietsvisie Rijssen-Holten 2013-2020 is verworpen:
Voor 2: PvdA
Tegen 21: SGP, CDA, CU, GB, VVD, LL, D66

Het raadsvoorstel is aangenomen.

12 Raadsbesluit gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, woningbouw Klimopterrein (Cornelissen) Aangenomen
13 Raadsbesluit vertegenwoordigingen college in externe organen (Hofland) Aangenomen
13a Raadsbesluit voordracht leden Euregioraad Aangenomen
14 Raadsbesluit rekenkamerrapport digitale dienstverlening (presidium) Aangenomen
15 Raadsbesluit wijzigingen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2014 (Beens) Aangenomen
15a

Motie CDA en  D66 'vreemd aan de orde van de dag': Motie aanpak werkloosheid

De motie is verworpen:
Voor 8: CDA, VVD, D66
Tegen 15: SGP, CU, GB, PvdA, LL

16 Sluiting
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous