Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 21 april 2016 (19.30)

Datum: 21-04-2016Tijd: 19:30 - 20:35Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 21 april 2016 (19.30)

Datum: 21-04-2016
Tijd: 19:30 - 20:35
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Besluitenlijst


Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Er zijn geen sprekers
3   Vaststellen agenda De agenda wordt i.v.m. de behandeling van twee moties 'vreemd aan de orde van de dag' gewijzigd vastgesteld.
4   Vragenuur Er zijn geen vragen ingediend.
5   Notulen 21 maart 2016 Het verslag is gewijzigd aangenomen
    Besluitenlijst 21 maart 2016  Aangenomen.
6   Actiepuntenlijst Actiepunt 2016-01 is afgehandeld.
7   Lijst ingekomen stukken 21 april 2016 Aangenomen.
Naar aanleiding van brief nr. 21: op verzoek van de SGP wordt aan het auditcomité gevraagd of invulling gegeven kan worden aan de uitnodiging van de provincie over het geven van uitleg over het toezicht van de provincie. 
8 2016-0013 Raadsbesluit wijziging regeling Veiligheidsregio Twente Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2016-0014 Raadsbesluit plan van nieuwe basisscholen 2017-2020 Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2016-0019 Raadsbesluit over te hevelen budgetten 2015 en voorgaande jaren naar 2016
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2015-0102 Raadsbesluit ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wonen Rijssen, Hoek Wierdensestraat Reggesingel Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
12 2016-0011 Raadsbesluit wijziging Winkeltijdenverordening en aanvraag Albert Heijn om winkelopenstelling op zondag in Holten
Bijlage: Winkeltijdenverordening Rijssen-Holten 2016
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
17 stemmen voor en 5 stemmen (PvdA en VVD Lokaal) tegen.
13 2016-0017 Raadsbesluit begrotingswijzigingen april 2016
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
(De heer Bosma heeft zich onthouden van stemming)
14 2016-0031 Raadsbesluit benoemingen leden commissie Grondbeleid Aangenomen bij acclamatie
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
14a   Motie CDA, aanrijtijden Politie Prio 1 De motie is unaniem aangenomen
14b   Motie VVD Lokaal en PvdA, behoud PI de Karelskamp De motie is unaniem aangenomen
15   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous