Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 22 september 2016

Datum: 22-09-2016Tijd: 19:30 - 20:55Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 22 september 2016

Datum: 22-09-2016
Tijd: 19:30 - 20:55
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.
3   Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4   Vragenuur Er worden geen vragen gesteld.
5   Notulen van de raad van
24-06-2016
Vastgesteld 
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van
24-06-2016
Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6   Notulen van de raad van
14-07-2016
Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van
14-07-2016
Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7   Actiepuntenlijst Actiepunt 2016-02 is afgehandeld en 2016-05 kan van de lijst worden verwijderd.
8 2016-0055 Lijst ingekomen stukken Vastgesteld
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2016-0062 Raadsbesluit Actieplan Mantelzorg 2017-2018 Aangenomen
23 stemmen voor en 1 stem tegen.
    Motie Mantelzorgwaardering Verworpen
5 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
10 2016-0057 Raadsvoorstel vaststellen verordening Reclamebelasting Bedrijventerreinen Rijssen 2017 Aangehouden
College werkt 2 à 3 scenario's uit
11 2016-0054 Raadsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Amendement Afvalstoffenverordening 2016 Aangenomen
21 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
12 2016-0069 Raadsbesluit begrotingswijziging september 2016 (pdf) Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous