Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 24 april 2014 (18.30 uur)

Datum: 24-04-2014Tijd: 18:30 - 21:45Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 24 april 2014 (18.30 uur)

Datum: 24-04-2014
Tijd: 18:30 - 21:45
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen - Nijland

Besluitenlijst

 
Agendapunt
Besluit
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
3. Vaststellen agenda
4. Vragenuur
5. Actiepuntenlijst Actiepunt 1 is afgehandeld.
6. Kwartaallijst Actiepunt 1 is afgehandeld.
7. Notulen van 13-02-2014 en besluitenlijst 13-02-2014  Vastgesteld
8. Notulen van 25-03-2014 en besluitenlijst 25-03-2014 Vastgesteld
9. Notulen van 27-03-2014 en besluitenlijst 27-03-2014 Vastgesteld
10. Notulen van 07-04-2014 en besluitenlijst 07-04-2014 Vastgesteld
11. Ingekomen stukken 24-04-2014 Aangenomen
Brief s-s agenderen voor de commissie MDV op verzoek van het CDA
12. Raadsbesluit procedureregels klachtenafhandeling Rijssen-Holten 2014 (Hofland) Aangenomen
13.

Raadsbesluit over te hevelen budgetten 2013 (Ligtenberg)

Aangenomen
14. Raadsbesluit plan van nieuwe basisscholen 2015-2018 (Wolterink) Aangenomen
15.

Raadsbesluit jaarstukken en herbenoeming RvT De Waerdenborch (Wolterink)

Aangenomen
16. Raadsbesluit vaststellen bp Kern Holten, Stationsomgeving (Stegeman) Aangenomen
17. Raadsbesluit vaststellen bp Reparatieplan buitengebied Rijssen-Holten (Stegeman) Aangenomen
18. Raadsbesluit positionering regionale jeugdhulptaken in Twente (Ligtenberg) Aangenomen
19. Amendement en raadsbesluit vaststellen nota van uitgangspunten Buitengebied

Amendement VVD nota van uitgangspunten buitengebied is aangenomen:

Voor: 13 VVD, SGP, GB, D66 + raadslid Kök

Tegen: 11 CDA, CU, LL + raadslid Ter Keurst

Het raadsvoorstel is unaniem gewijzigd aangenomen.

20.

Raadsbesluit vaststellen nota inbreidingsbeleid 2014

Nota inbreidingsbeleid 2014

Amendement VVD Inbreidingsbeleid is verworpen:

Voor: 3 VVD, D66

Tegen: 21 SGP, CDA, CU, GB, PvdA en LL

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

21. Raadsbesluit vaststellen bp Buitengebied Holten, wijziging bouwblok Sprengenweg 1 (Stegeman)

Aangenomen
15 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

22. Afscheid wethouders
23.

Behandeling en vaststellen beleidsakkoord 2014-2018

Raadsbesluit beleidsakkoord 2014 2018

Beleidsakkoord 2014-2018

Amendement D66 beleidsakkoord

is verworpen:

Voor: 5 PvdA, VVD, D66

Tegen: 18 SGP, CDA, CU, GB, LL

Het beleidsakkoord is aangenomen met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

24.

Benoeming en beëdiging wethouders

Raadsbesluit benoeming wethouders

Uitslag schriftelijke stemming: 

Wethouder 1:

Dhr. Beens: 22

blanco: 1

Wethouder 2:

Dhr. Cornelissen: 20

blanco: 1

dhr. Ter Keurst: 2

Wethouder 3:

Dhr. Wolterink: 22

blanco: 1

Wethouder 4:

Dhr. Aanstoot: 18

blanco: 1

Dhr. Ter Keurst: 4

25.

Benoeming en beëdiging raadsleden

Raadsbesluit toelating raadsleden

De raad stemt unaniem in met de toelating van de heren A.S. Haase, H. Kreijkes en J. Beunk als lid van de raad
26.

Benoeming en beëdiging commissieleden

Raadsbesluit benoeming commissieleden

De raad benoemt unaniem de heren J.A. Baan en W.A.J. ter Schure als lid van de raadscommissies
27. Sluiting
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous