Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 24 juni 2016 (10:00)

Datum: 24-06-2016Tijd: 10:00 - 17:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 24 juni 2016 (10:00)

Datum: 24-06-2016
Tijd: 10:00 - 17:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-Nijland

Besluitenlijst


Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers  Er zijn geen sprekers
3   Vaststellen agenda  De agenda is ongewijzigd vastgesteld
4   Algemene beschouwingen  
5 2016-0032 Raadsbesluit herziening grondexploitaties 31 december 2015 (pdf)
Begrotingswijziging nr. 25
Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6 2016-0045 Raadsbesluit Jaarrekening 2015 Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Naar aanleiding van de brief van wethouder Beens, heeft de raad de jaarrekening behandeld en vastgesteld met uitzondering van het onderdeel Sociaal Domein. De definitieve besluitvorming over de totale jaarrekening 2015 vindt naar verwachting plaats op 14 juli 2016.
7 2016-0037 Raadsbesluit Bestuursrapportage voorjaar 2016
Bestuursrapportage voorjaar 2016
Begrotingswijziging nr. 22
Aangenomen 
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2016-0039 Raadsbesluit vaststellen Kadernota 2017-2020
Vastgestelde Kadernota 2017-2020
Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Het voorstel is aangenomen met inachtneming van de aangenomen amendementen en moties.
    Amendement A1, gewijzigd in een motie, Voedselbank exploitatie Verworpen (gewijzigd amendement)
Tegen 23 (SGP, CDA, CU, GB, VVD Lokaal, D66)en 2 voor (PvdA)
    Amendement A2, Voedselbank verhuizing en verbouwing Ingetrokken 
    Amendement A3, aanleg kunstgrasveld VV Holten Aangenomen
Voor 18 (CDA, CU, VVD Lokaal, GB, PvdA, D66) en tegen 7 (SGP)
    Amendement A4, Aanleg kunstgrasveld Sportclub Rijssen icm schaats- en skeelerbaan Unaniem aangenomen
    Amendement A5, Bermverharding buitengebied Aangenomen
Voor 23 (SGP, CDA, CU, GB, VVD Lokaal, D66) en tegen 2 (PvdA)
    Motie M1, inflatiepercentage doorberekenen in de OZB-tarieven (pdf) Aangenomen
Voor 23 stemmen (SGP, CDA, CU, GB, VVD Lokaal, D66) en tegen 2(PvdA)
    Motie M2, Digitale communicatie met de burger Ingetrokken
    Motie M3, maatschappelijke stage Ingetrokken
    Motie M4, onderzoek integrale aanpak om de maatschappelijke acceptatie van alcoholgebruik tegen te gaan  Unaniem aangenomen
    Motie M5, cultuur- en kunsteducatie Unaniem aangenomen
    Motie M6, Muziekschool Aangenomen (gewijzigde motie)
Voor 23 (SGP, CDA, CU, GB, VVD Lokaal, PvdA) en tegen 1 (D66)
    Motie M7, blijverslening eigenwoningbezitters Unaniem aangenomen
    Motie M8, herinrichting Europaplein Unaniem aangenomen
    Motie M9, bermverharding buitengebied Unaniem aangenomen (gewijzigde motie)
    Motie M10, dynamisch verlichten fietsroutes buitengebied Unaniem aangenomen (gewijzigde motie)
9   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous