Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst raad 24 september 2015

Datum: 24-09-2015Tijd: 19:30 - 21:20Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst raad 24 september 2015

Datum: 24-09-2015
Tijd: 19:30 - 21:20
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H van de Vliert
Notulist: R Aanstoot - Stam
Genodigden:

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers De heer Zwoferink van de ALRH heeft ingesproken op agendapunt 18.
3   Vaststellen agenda  
4   Vragenuur Er zijn geen vragen gesteld.
5   Notulen van de raad van 26 juni 2015 Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van 26 juni 2015 Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6   Notulen van de raad van 2 juli 2015 Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van 2 juli 2015 Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7   Actiepuntenlijst Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8   Lijst ingekomen stukken Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2015-0029

Raadsbesluit onttrekken wegen-weggedeelten aan openbaar verkeer

Kaart bij raadsbesluit onttrekken wegen-weggedeelten aan openbaar verkeer

Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2015-0032

Raadsbesluit openbaar verklaren wegen en weggedeelten

Kaart bij raadsbesluit openbaar verklaren wegen en weggedeelten

Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

11 2015-0058 Raadsbesluit vastellen ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling Leijerweerdsdijk 3 en Raalterweg 52 Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
12 2015-0048 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kyptonstraat' Aangenomen.
22 stemmen voor en 1 stem tegen (D66)
13 2015-0069 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen,Wethouder H.H. Korteboslaan 5' Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
14 2015-0068 Raadsbesluit vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Rijssen-Holten rood voor rood Enterstraat 220 en Oplegger 12 Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
15 2015-0065 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Kern Holten, parkeerterrein stationsomgeving' Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
16 2015-0045

Raadsbesluit Erfgoednota 2015-2019

Erfgoednota 2015-2019

Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
17 2015-0042 Raadsbesluit aanvraag krediet sloop woningen Nijverheidsstraat 25 en 27 in Rijssen

Aangenomen.
20 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PvdA, D66).

    Amendement over sloop woningen Nijverheidsstraat 25 en 27 Rijssen Verworpen, 3 stemmen (PvdA, D66)voor en 20 stemmen tegen (SGP, CDA, CU, GB, VVD, LL)
18 2015-0063

Raadsbesluit vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2015

Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

    Amendement over Verordening leerlingen-vervoer Verworpen, 3 stemmen voor (GB) en 20 stemmen tegen (SGP, CDA, CU, PvdA, VVD, D66, LL).
19 2015-0071

Raadsbesluit vaststellen geactualiseerde strategische visie

Strategische Visie Rijssen-Holten 2010-2030 

Aangenomen
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
20 2015-0070

Raadsbesluit verordening op de raadscommissie die herbenoeming burgemeester 2015 voorbereidt

Verordening op de raadscommissie die herbenoeming burgemeester 2015 voorbereidt

 

Aangenomen.
23 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
21   Voorbereiding Regioraad 30 september 2015 De vergadering van de Regioraad is voorbereid.
22   Brief college inzake tijdelijke opvang asielzoekers en vergunninghouders De brief is besproken. De raad stemt in met de houding van het college.
23   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous