Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 25 september 2014

Datum: 25-09-2014Tijd: 19:30 - 20:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 25 september 2014

Datum: 25-09-2014
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Besluit-
nummer
OmschrijvingBesluit
1

Opening

De voorzitter spreekt een In Memoriam uit in verband met het overlijden van de heer G. Roosink, voormalig commissielid voor de ChristenUnie.

2 Spreekrecht in de raad
3 Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4

Vragenuur:
De VVD stelt vragen over de transitie jeugdzorg.
De CU stelt vragen over de huishoudelijke hulp via de Wmo.

5 Notulen en besluitenlijst van 3 juli 2014:

Notulen van de raad van 3 juli 2014 (pdf)

Bijlage, motie D66 (pdf)

Bijlage, motie VVD (pdf)

Ongewijzigd vastgesteld.
Besluitenlijst 03-07-2014 (pdf) Ongewijzigd vastgesteld.
6 2014-0041, raadsbesluit ingekomen stukken (pdf) Aangenomen.
GB en VVD stellen vragen over ingekomen stuk nr. 16, brief van Stichting ROOS. Het college komt hierop terug in de commissievergadering van 01-12-2014.
7 2014-0031

Raadsbesluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente in verband met jeugdhulp (pdf)

Aangenomen.
8 2014-0038

Raadsbesluit aanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader van de Wet markt en overheid (pdf)
Bijlage bij raadsbesluit 2014-0038, aanwijzingsbesluit (pdf)

Aangenomen.
9 2014-0039

Raadsbesluit vaststellen Verordening Basisregistratie Personen (pdf)
Bijlage bij raadsbesluit 2014-0039, Verordening Basisregistratie Personen (pdf)

Aangenomen.
10 2014-0024

Raadsbesluit vaststellen gewijzigde Erfgoedverordening (pdf)
Bijlage bij raadsbesluit 2014-0024, Verordening Erfgoedverordening (pdf)

Aangenomen.
11 2014-0032 Raadsbesluit vaststellen bp Buitengebied Holten, wijziging bouwblok Oude Diepenveenseweg 17, gewijzigd vaststellen (pdf) Aangenomen
12 2014-0048 Raadsbesluit begrotingswijziging (pdf) Aangenomen. De PvdA geeft als stemverklaring dat zij instemt met het oprichten van het Holtens Ondernemershus, maar als locatie kiest voor het Kulturhus Holten, locatie Tuinstraat.
13 Voorbereiding Regioraadsvergadering van 1 oktober 2014 De raad geeft advies mee aan de vertegenwoordigers in de Regioraad. 
14 Sluiting
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous