Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 26 juni 2015

Datum: 26-06-2015Tijd: 10:00 - 18:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 26 juni 2015

Datum: 26-06-2015
Tijd: 10:00 - 18:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Besluitenlijst


Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Inventarisatie spreekrecht Geen insprekers
3   Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld
4   Algemene beschouwingen  
5 2015-0049

Raadsbesluit vaststellen geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014

Jaarrekening 2014

Verklaring van overlegging Jaarrekening 2014

Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6 2015-0036

Raadsbesluit Bestuursrapportage voorjaar 2015

Bestuursrapportage voorjaar 2015

 

Aangenomen
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7 2015-0039

Raadsbesluit Kadernota 2016-2019

Kadernota 2016-2019

Aangenomen
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met inachtneming van de aangenomen moties.
   

Motie 01
OZB-tarief

Verworpen, voor: 5 PvdA, VVD, D66
tegen: 20 SGP, CDA, CU, GB, LL

   

Motie 02
Hondenbelasting

Verworpen, voor: 5 PvdA, VVD, D66
tegen: 20 SGP, CDA, CU, GB, LL

   

Motie 03
Hondenbelasting

Unaniem aangenomen

    Motie 04
Sturings- en toezichts-informatie

Unaniem aangenomen

    Motie 05
Wijkavonden

Ingetrokken

    Motie 5A
Uitbreiding Brekeldschool

Verworpen, voor: 5 PvdA, VVD, D66
tegen: 19 SGP, CDA, CU, GB, LL

   

Motie 06
Waterdrinkpunt in Rijssen Holten

Unaniem aangenomen

   

Motie 07
Maatschappelijke smeer-olie

Aangenomen, voor: 20 SGP, CDA, CU, GB, LL
tegen: 5 PvdA, VVD, D66

   

Motie 08 Jeugdledensubsidie

Verworpen, voor: 2 PvdA
tegen: 23 SGP, CDA, CU, GB, VVD, LL, D66

   

Motie 09
Realisatie bezuinigings-taakstelling MW3047A,
€ 100.000 op sport

Ingetrokken

   

Motie 10
Beperken sportbezuiniging binnensport

Unaniem aangenomen

   

Motie 10A Jeugdledensubsidie

Aangehouden

   

Motie 11 Kleiduivenschietvereniging De Brekeld

Aangenomen, voor: 19 SGP, CDA, CU, VVD, LL
tegen: 6 PvdA, GB, D66

   

Motie 12
Dekking nieuwbouw zwembad De Koerbelt abonnementstarieven

Unaniem aangenomen

   

Motie 12A
Zwembad

Verworpen, voor: 5 PvdA, VVD, D66
tegen: 20 SGP, CDA, CU, GB, LL

   

Motie 12B
LVTS 2016-2026

Verworpen, voor: 12 CU, GB, PvdA, VVD, D66
tegen: 13 SGP, CDA, LL

   

Motie 13
Handhaven stadhuisorgel

Aangenomen, voor: 20 SGP, CDA, CU, VVD, LL, D66
tegen: 5 GB, PvdA

   

Motie 14
Beiaard

Aangenomen, voor: 24 SGP, CDA, CU, GB, PvdA, VVD, LL
tegen: 1 D66

   

Motie 15
Bijdrage nieuwbouw gemeenschapscentrum Het Trefpunt Espelo

Aangenomen, voor: 22 SGP, CDA, CU, GB, VVD, LL
tegen: 3 PvdA, D66

   

Motie 16
Oplossing zoeken voor schaats- en skeelerbaan

Aangenomen, voor: 22 SGP, CDA, CU, GB, VVD, LL
tegen: 2 PvdA

   

Motie 17
Wegreconstructie na rioolvervanging

Aangenomen, voor: 23 SGP, CDA, CU, GB, VVD, LL, D66
tegen: 2 PvdA

   

Motie 18
Veiligheid kruispunten buitengebied

Verworpen, voor: 5 PvdA, VVD, D66
tegen: 19 SGP, CDA, CU, GB, LL

8   Voorbereiding regioraadsvergadering van 1 juli 2015 Voorbereiding van de regioraad heeft plaatsgevonden
8a  

Moties vreemd aan de orde van de dag:

Motie 19
Vreemd ad orde, Verlichting parallelweg N350 Rijssen-Holten

 

 

Unaniem aangenomen

 

   
Motie 20
Vreemd ad orde, Herbezinning systematiek jeugdledensubsdie

 

Unaniem aangenomen

9   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous