Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 27 oktober 2016 (19:30)

Datum: 27-10-2016Tijd: 19:30 - 20:25Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: G. KreijkesGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 27 oktober 2016 (19:30)

Datum: 27-10-2016
Tijd: 19:30 - 20:25
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G. Kreijkes
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Besluitenlijst


Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.
3   Vaststellen agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd is agendapunt 13 mbt een motie Vreemd aan de orde van de dag.
4   Vragenuur
Vragen over de agrarische sector
De fractie van Gemeentebelang stelt vragen over de problematiek in de agrarische sector.
5   Notulen van de raad van 22 september 2016 Vastgesteld
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen
    Besluitenlijst van de raad van 22 september 2016 Vastgesteld
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
6   Actiepuntenlijst Actiepunt 2016-06 is afgehandeld en wordt van de lijst afgevoerd.
7 2016-0070 Lijst ingekomen stukken raad 27 oktober 2016 Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2016-0064 Raadsbesluit vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Holten, Broekweg 24 Aangenomen 
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2016-0068 Raadsbesluit vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Arend Barendstraat Rijssens Leemspoor Aangenomen 
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2016-0067 Raadsbesluit vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Rijssen, Landgoed Noetselenberg  Aangenomen 
25 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 2016-0065 Raadsbesluit Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Waerdenborch Aangenomen 
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
De heer F.J. Wessels heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en heeft  zich onthouden van stemming over dit voorstel
12 2016-0066 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, Valkenweg 9  Aangenomen
22 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
13   Motie D66 en PvdA 'vreemd aan de orde van de dag': winkelopenstelling op zondag in Holten Verworpen
20 stemmen tegen en 5 stemmen voor
14   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous