Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 3 juli 2014 (19.30 uur)

Datum: 03-07-2014Tijd: 19:30 - 21:50Zaal: raadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 3 juli 2014 (19.30 uur)

Datum: 03-07-2014
Tijd: 19:30 - 21:50
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen - Nijland

Besluitenlijst

Agenda
punt
Besluit-
nummer
OmschrijvingBesluit
1 Opening
2 Spreekrecht
3

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 16a, de motie 'vreemd aan de orde van de dag' van D66

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld
4

Vragenuur
De PvdA heeft vragen gesteld

Vragen PvdA
5 Notulen en besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2014
Notulen van de raadsvergadering van 20 mei 2014 Vastgesteld
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2014 Vastgesteld
6 2014-0013 Ingekomen stukken - mededelingen Aangenomen 
7 2014-0007 Raadsbesluit ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (Hofland) Aangenomen 
8 41 Raadsbesluit wijzigen verordening materiele financiele gelijkstelling scholen (Wolterink) Aangenomen 
9 42 Raadsbesluit vaststellen nieuwe overlegverordening lokaal onderwijsbeleid (Wolterink) Aangenomen 
10 2014-0009 Raadsbesluit vaststellen wijzigingen uitgiftebeleid Vletgaarsmaten (Wolterink) Aangenomen 
11 2014-0011 Raadsbesluit krediet Groentransferium/verbinding Holten Centrum naar Holterberg - Belevingspad (Cornelissen) Aangenomen 
12 43

Raadsbesluit vaststellen beeldkwaliteits-plan De Kol (Cornelissen)

Beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Kol 2.0

Aangenomen 
De fractie van Lokaal Liberaal heeft tegen gestemd.
13 2014-0022

Raadsbesluit geconsolideerde jaarrekening (Beens)

Jaarverslag en Jaarrekening 2013

Aangenomen 
14 2014-0006

Raadsbesluit bestuursrapportage voorjaar 2014 (Beens)

Bestuursrapportage voorjaar 2014
Bijlage concernplan 2014 versie voorjaarsnota 2014
Bijlage moties en amendementen voorjaarsnota 2014

Aangenomen 
15 2014-0027 Raadsbesluit begrotingswijziging (Beens)

Aangenomen 

Motie VVD demografische ontwikkeling is verworpen:
voor 3: VVD en D66
tegen 19: SGP, CDA, CU, GB, PvdA, LL

16 2014-0028 Raadsbesluit benoeming lid auditcomité (presidium) Aangenomen 
16a Motie D66 en VVD 'vreemd aan de orde van de dag': verkeersveiligheid Smidsbelt te Holten Ingetrokken
17 Sluiting
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous