Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 30 april 2015 (20.30 uur)

Datum: 30-04-2015Tijd: 20:30 - 21:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 30 april 2015 (20.30 uur)

Datum: 30-04-2015
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Besluitenlijst

1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Geen insprekers
3   Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld
4   Vragenuur Fractie PvdA over de Wmo-adviesraad en voortgang  Soweco 
 5   Notulen van de raad van 26 maart 2015 Ongewijzigd vastgesteld
    Besluitenlijst van de raad van 26 maart 2015 Ongewijzigd vastgesteld
6   Actiepuntenlijst De actiepuntenlijst is besproken en voor kennisgeving aangenomen
7 2015-0025 Lijst ingekomen stukken Aangenomen
8 2015-0015 Raadsbesluit plan van nieuwe basisscholen
2016-2019
Aangenomen

9 2015-0014 Raadsbesluit intrekken verordening reclamebelasting 2014 Aangenomen

10 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Wonen Holten, De Kol Aangenomen 
11 2015-0027 Raadsbesluit aanpak bodemproblematiek voormalig terrein gasfabriek Rijssen  Aangenomen  
12 2015-0021 Raadsbesluit vaststellen update LTVV Aangenomen 
13 2015-0012 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Rijssen, Elsmaten 3 Aangenomen 
14 2015-0024 Raadsbesluit vaststellen grondexploitaties Het Opbroek fase 1  Aangenomen 
15 2015-0023 Raadsbesluit herziening diverse grondexploitaties
01-01-2015
Aangenomen 
16 2015-0028 Raadsbesluit overhevelen budgetten 2014 Aangenomen 
17 2015-0030 Raadsbesluit begrotingswijzigingen Aangenomen 
18   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous