Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 30 oktober 2014

Datum: 30-10-2014Tijd: 19:30 - 22:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 30 oktober 2014

Datum: 30-10-2014
Tijd: 19:30 - 22:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Besluit-
nummer
OmschrijvingBesluit
1 Opening
2 Spreekrecht in de raad
3 Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld
4

Vragenuur

De SGP stelt vragen over aanvallen politie door uitgaanspubliek op
26-10-2014

5

Notulen van de raadsvergadering van
25-09-2014

Ongewijzigd vastgesteld

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25-09-2014
Ongewijzigd vastgesteld
6 Actiepuntenlijst
Voor kennisgeving aangenomen
7 Lijst ingekomen stukken raad 30-10-2014
Aangenomen

8 2014-0058 Raadsbesluit invulling rekeningkamerfunctie West Twente
Aangenomen

9 2014-0051 Raadsbesluit zienswijze regio veiligheidsstrategie en meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018
Aangenomen

10 2014-0052

Raadsbesluit Wmo beleidsplan 2015-2016

Wmo beleidsplan 2015-2016

Aangenomen 

Amendement CDA CU beleidsplan Wmo 2015-2016
11 2014-0053

Raadsbesluit Wmo verordening 2015

Wmo verordening 2015

Aangenomen

12 2014-0055

Raadsbesluit beleidsplan jeugdzorg 2015-2016

Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016

Aangenomen

Amendement CDA CU beleidsplan Jeugdzorg

13 2014-0056

Raadsbesluit verordening jeugdhulp 2015

Verordening jeugdhulp 2015

Aangenomen

14 2014-0047

Raadsbesluit vaststellen uitgangspunten gewijzigde verordening starterslening

Verordening Starterslening Rijssen-Holten 2015

Aangenomen

Amendement LL starterslening
15 2014-0040

Raadsbesluit vaststellen gebiedsvisie Stokmansveld

Gebiedsvisie Stokmansveld

Aangenomen

Amendement SGP gebiedsvisie Stokmansveld
16 2014-0067 Raadsbesluit begrotingswijziging
Aangenomen

17 2014-0062

Raadsbesluit vaststellen notitie vergaderorde

Notitie vergaderorde

Aangenomen

18 2014-0054 Raadsbesluit instellen werkgroep decentralisaties
Aangenomen

19 Sluiting
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous