Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 4 juni 2015

Datum: 04-06-2015Tijd: 19:30 - 20:15Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 4 juni 2015

Datum: 04-06-2015
Tijd: 19:30 - 20:15
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Besluitenlijst


Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht burgers Geen insprekers
3   Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld
4   Vragenuur Fractie D66 over besluit van het college tot het kappen van een oude eik aan de Houtweg in Holten
5  

Verslag van de raad van 30 april 2015 (pdf)

 

Ongewijzigd vastgesteld
    Besluitenlijst raad 30 april 2015 (pdf) Ongewijzigd vastgesteld
6   Actiepuntenlijst raad 4 juni 2015 (pdf) De punten 2014-04 en 2014-09 worden van de actiepuntenlijst afgevoerd.
7   Ingekomen stukken raad 4 juni 2015 (pdf) Aangenomen
8 2015-0034

Raadsbesluit Vaststelling re-integratieverordening Participatiewet (pdf)

Re-integratieverordening Participatiewet (pdf)

Aangenomen
9 2015-0026 Raadsbesluit Visienota jeugd- en jongerenwerk (Tijhof) Aangehouden
    Motie raad 4 juni 2015 (pdf) Aangenomen zonder hoofdelijke stemming
19 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
10 2015-0031 Raadsbesluit Regionaal Risicoprofiel Twente, Beleidsplan 2016-2019 en Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Twente (pdf) Aangenomen 
11 2015-0010 Raadsbesluit aanvulling kadernota mbt Rood voor rood, VAB en KGO (pdf) Aangenomen

12   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous