Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 5 februari 2015 (19.30 uur)

Datum: 05-02-2015Tijd: 19:30 - 20:30Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 5 februari 2015 (19.30 uur)

Datum: 05-02-2015
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Besluit-
nummer
OmschrijvingBesluit
1.   Opening   
2.   Spreekrecht in de raad Geen insprekers.
3.   Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld.
4.   Vragenuur Geen vragen.
5.   Notulen en besluitenlijst van 18 december 2014  
    Notulen raad 18 december 2014 Ongewijzigd vastgesteld.
    Besluitenlijst raad 18 december 2014 Ongewijzigd vastgesteld.
6.   Actiepuntenlijst raad 5 februari 2015 Voor kennisgeving aangenomen.
7.   Raadsbesluit ingekomen stukken Aangenomen.
8.  01-2015

Raadsbesluit benoeming wethouder

De heer B.D. Tijhof is beëdigd en heeft
de eed afgelegd.
9.  02-2015 Raadsbesluit toelating raadslid De heer N.J. Otten is beëdigd en heeft
de eed afgelegd.
10.  03-2015 Raadsbesluit benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie MDV Aangenomen.
11. 2014-0087 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen,
herontwikkeling Stationsomgeving'
Aangenomen.

12. 2014-0082 Raadsbesluit Nota van uitgangspunten aanwijzen als toetsingskader Aangenomen. 

13. 2014-0079 Raadsbesluit vaststellen Reclamenota gemeente Rijssen-Holten 2014

Aangenomen. 

    Motie D66 reclamenota De motie is verworpen met 5 stemmen
voor (D66, PvdA en VVD) en 20 stemmen
tegen.
14. 2014-0088 Raadsbesluit instemmen bijdrage realisering aanpassing N35 Aangenomen. 

15.   Raadsbesluit begrotingswijziging voor de aankoop van een perceel grond
in toekomstig plangebied Opbroek
Aangenomen. 

16.   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous