Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 6 maart 2017 (19:30)

Datum: 06-03-2017Tijd: 19:30 - 20:45Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 6 maart 2017 (19:30)

Datum: 06-03-2017
Tijd: 19:30 - 20:45
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Griffie-
nummer
OmschrijvingBesluit
1   Opening  
2   Spreekrecht in de raad Mevrouw Odenhamn van de Cultuur Adviesraad spreekt in.
3   Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4   Vragenuur Er zijn geen vragen gesteld.
5 2017-0021 Raadsbesluit Benoeming mevr. mr. drs. R.H.L. Janssen-Niehof als commissielid voor de PvdA Aangenomen bij acclamatie.
6   Verslag raad 2 februari 2017 Vastgesteld. 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Besluitenlijst van de raad van 2 februari 2017  Vastgesteld. 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
7   Lijst ingekomen stukken raad 6 maart 2017 Vastgesteld. 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8 2016-0101 Raadsbesluit  Integraal Veiligheidsprogramma 2017-2020  Aangenomen zonder hoofdelijke stemming.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
9 2017-0008 Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan buitengebied, Helhuizerweg 1 in Holten Aangenomen zonder hoofdelijke stemming.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
10 2017-0006 Raadsbesluit Vaststelling Nota Publieke gezondheidsbeleid Rijssen-Holten  Aangenomen zonder hoofdelijke stemming.
24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
    Motie D66: Nota Publieke gezondheidsbeleid Rijssen-Holten Verworpen. 17 stemmen tegen (SGP, CDA, GB, VVD Lokaal) en 7 stemmen voor (D66, PvdA, CU).
    Amendement CDA: Nota Publieke gezondheidsbeleid Rijssen-Holten Ingetrokken.
11   Sluiting  
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous