Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Besluitenlijst Raad 7 november 2014

Datum: 07-11-2014Tijd: 10:00 - 17:00Zaal: RaadzaalOpenbaarheid: OpenbaarVoorzitter: A.C. HoflandGriffier:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitenlijst Raad 7 november 2014

Datum: 07-11-2014
Tijd: 10:00 - 17:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam, E.J.H. Linssen - Nijland

Besluitenlijst

Agenda-
punt
Besluit-
nummer
OmschrijvingBesluit
1. Opening
2. Spreekrecht in de raad
3. Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld.
4. 2014-0046

Raadsbesluit vaststellen programmabegroting 2015 

Programmabegroting 2015

Aangenomen.
Tegen de begroting hebben gestemd de fracties van PvdA, VVD en D66

Amendementen en moties 7 november 2014

Amendement Burgerparticipatie is aangenomen: 24 stemmen voor en 1 stem tegen.

Amendement Nieuwbouw Haarschool Holten is verworpen na hoofdelijke stemming: 5 stemmen voor en 20 stemmen tegen.

Amendement 2 Nieuwbouw Haarschool Holten is verworpen na hoofdelijke stemming: 5 stemmen voor en 20 stemmen tegen.

Amendement energieneutraal maken gemeentelijk vastgoed is unaniem aangenomen.

Amendement afvalstoffenheffing is verworpen: 5 stemmen voor en 20 stemmen tegen.

Amendement hondenbelasting is verworpen: 5 stemmen voor en 20  stemmen tegen.

Amendement toeristenbelasting is verworpen: 5 stemmen voor en 20 stemmen tegen.

Motie leerlingenvervoer is aangenomen: 20 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Motie onderwijshuisvesting is unaniem aangenomen.

Motie kleiduivenschietvereniging De Brekeld is ingetrokken

Motie investeringen in de sport is unaniem aangenomen. 

Motie Economie en Werk is ingetrokken.

Motie tegengaan leegstand centra Rijssen en Holten is aangenomen: 24 stemmen voor en 1 stem tegen.

Motie overleg behoud voorlichting en educatie Sall. Heuvelrug is unaniem aangenomen.

5. 2014-0060

Raadsbesluit vaststellen nota kostprijzen en tarieven

Nota kostprijzen en tarieven gemeentelijke dienstverlening 2015

Aangenomen
6. Voorbereiding Regioraad 12 november 2014
6a. Motie vreemd aande orde van de dag: 'Vissers van mensen' Motie Vissers van Mensen is unaniem aangenomen
7. Sluiting
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous