Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 21 mei 2015 (19:30 uur)

Datum: 21-05-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 21 mei 2015 (19:30 uur)

Datum: 21-05-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de commissie Grondgebied van 16 april 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen van de "Aanvulling op de Kadernota landelijk gebied" (Cornelissen)

Op 11 april 2013 (zie bijlage 3) heeft de commissie het ontwerp-beleid behandeld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp worden toegelicht in de nota 'inspraak en vooroverleg' en zijn in het beleidsplan in geel aangegeven. Na behandeling in de commissie wordt de nota ter vaststelling aangeboden aan de raad.

7Het realiseren van een recreatiebungalowterrein aan de Wildweg 1 en 2-4 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Het college vraagt of gestart kan worden met de planologische procedures om 65 recreatiebungalows, 1 bedrijfswoning, centrumdoeleinden, sport-en spelvoorzieningen en parkeerplaatsen op deze locatie te ontwikkelen, of dat er op voorhand al bezwaren zijn vanuit de commissie. Het principeverzoek past niet binnen de vastgestelde beleidskaders maar wordt wel wenselijk geacht.

8Het wijzigen van de bestemming van het perceel Beusebergerweg 47 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Het college vraagt of gestart kan worden met de planologische procedures om de bestemming van het perceel van agrarisch-bedrijf met de aanduiding Intensieve Veehouderij te wijzigen in een bedrijfsbestemming met de activiteit hoveniersbedrijf, of dat er op voorhand al bezwaren zijn vanuit de commissie. Het principeverzoek past niet binnen de vastgestelde beleidskaders maar wordt wel wenselijk geacht.

9Transitie Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug (opiniërend; Cornelissen)

De colleges van Rijssen-Holten en Hellendoorn willen in gezamenlijkheid hun ambitie uitspreken over de doorontwikkeling van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Het plan hiervoor ligt nu opiniërend voor.

10Actiepuntenlijst
11Rondvraag
12Sluiting


Vergaderbundel commissie Grondgebied, 21 mei 2015


Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aJaarverslag 2014 Klimaatuitvoeringsprogramma

Verslag

Open het verslag

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaCommissie Grondgebied

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous