Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Actiepunten

Tijdens vergaderingen worden soms vragen gesteld die niet ter plekke kunnen worden beantwoord, of wordt door het college toegezegd om informatie toe te zenden aan de commissie of raad. Deze toezeggingen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Actiepunten

Tijdens vergaderingen worden soms vragen gesteld die niet ter plekke kunnen worden beantwoord, of wordt door het college toegezegd om informatie toe te zenden aan de commissie of raad.
Deze toezeggingen worden op een actiepuntenlijst vermeld. Hiernaast kunt u kiezen van welk orgaan u de actiepunten wilt bekijken.

Openstaande actiepunten Raad

Toegezegd op

Nr

Onderwerp

10-11-2017

2017-03

Agendering brief Detailhandel Nederland inzake winkelopenstelling op 24 en 31 december 2017

De heer Klein Velderman van de fractie van D66 heeft verzocht om agendering van de brief in de eerstvolgende vergadering van de commissie ABZM.


Brief Detailhandel Nederland, oproep extra koopzondag in december

Vragensteller: ir. H. Klein Velderman, D66

Afdoeningstermijn: 27-11-2017


23-05-2017

2017-01

Reactie college op twee ingekomen stukken raad 23 mei 2017

De raad op adequate wijze informeren over de reactie die door het college wordt verstuurd naar de afzenders van de volgende twee ingekomen stukken: - Nr. 12: Zienswijze gericht tegen ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Holten, Brandgangen De Borkeld". -Nr. 13: Oproep de betrokkenheid van bewoners, ondernemers van organisaties in Twente te vergroten bij de Agenda voor Twente.


Vragensteller: F.W. Noordam, VVD Lokaal

Actie door: BENW


raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous