Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Amendementen

Amendementen zijn voorstellen vanuit de raad om een concept-besluit te wijzigen. Het concept-besluit wijzigt als een amendement wordt aangenomen. Door een amendement in te dienen kan een fractie dus proberen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Amendementen zijn voorstellen vanuit de raad om een concept-besluit te wijzigen. Het concept-besluit wijzigt als een amendement wordt aangenomen. Door een amendement in te dienen kan een fractie dus proberen de besluitvorming bij te stellen in de door hen gewenste richting.

Voordat over een raadsvoorstel wordt besloten moet duidelijk zijn of het nog wordt gewijzigd of niet. Daarom wordt eerst over amendementen gestemd en daarna wordt over het (eventueel gewijzigde) raadsvoorstel besloten.

Amendementen 2017

Ingediend opOnderwerpStand van zaken
10-11-2017
Amendement: Cultuurbudget en projectsubsidies
Ingediend in: Raad 10 november 2017
Ingediend door: W.J.M. Muller, Gemeentebelang
Het amendement is unaniem aangenomen.
21-09-2017
Amendement: Naamswijziging Verordening Bijdrageregelingen Bijzondere Bijstand gemeente Rijssen-Holten 2017
Ingediend door: mr. W.L. Riezebos-Tessemaker, ChristenUnie
Het amendement is unaniem aangenomen.
13-07-2017
Amendement: Veegplan Holten
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: dr. ir. A.S. Haase, SGP
Het amendement is unaniem aangenomen
13-07-2017
Amendement: Raadsvoorstel Rapport Onderzoek Basale voorzieningen sport Rijssen-Holten
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: W.J.M. Muller, Gemeentebelang
Na wijziging is het amendement verworpen.
06-03-2017
Amendement: Nota Publiek Gezondheidsbeleid Rijssen-Holten
Ingediend in: Raad 6 maart 2017
Ingediend door: F.J. Wessels
Het amendement is ingetrokken.
02-02-2017
Amendement: Raadsvoorstel Businessplan Maatschappelijke Onderneming (MO) en begroting 2017 Soweco
Ingediend in: Raad 2 februari 2017
Ingediend door: CDA, SGP, VVD Lokaal, ChristenUnie
Unaniem aangenomen.
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous