Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Moties

Een motie is een voorstel vanuit de raad tot het doen van een uitspraak. Een motie heeft geen juridische maar een politieke betekenis. Vaak is een motie een verzoek of opdracht aan het college. Elk raadslid...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Moties

Een motie is een voorstel vanuit de raad tot het doen van een uitspraak. Een motie heeft geen juridische maar een politieke betekenis.

Vaak is een motie een verzoek of opdracht aan het college. Elk raadslid kan in een raadsvergadering een motie indienen. 

Hieronder kunt u zien welke moties zijn ingediend en wat de stand van zaken is.

Moties 2017

Ingediend opOnderwerpStand van zaken
10-11-2017
Motie: Motie 'Van bezit naar delen"
Ingediend in: Raad 10 november 2017
Ingediend door: mr. W.L. Riezebos-Tessemaker,
De motie is aangenomen. 12 stemmen voor (CU, GB, PvdA, VVD, D66) en 11 stemmen tegen (SGP, CDA).
13-07-2017
Motie: Uitrukken brandweer
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: A.J. Scheppink,
De motie is na discussie ingetrokken
13-07-2017
Motie: Veiligheid en doorstroming
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: F.W. Noordam,
De motie is unaniem aangenomen
13-07-2017
Motie: Wegreconstructie na rioolvervanging
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: F.W. Noordam,
De motie is ingetrokken
13-07-2017
Motie: Zonne-energie voor iedereen
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: dr. ir. A.S. Haase,
De motie is unaniem aangenomen
13-07-2017
Motie: Vuurwerkvrij
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: dr. ir. A.S. Haase,
De motie is verworpen met 7 stemmen voor (SGP) en 17 stemmen tegen (overige fracties)
13-07-2017
Motie: Sociale leningen door Stadsbank Oost Nederland
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: mr. W.L. Riezebos-Tessemaker,
De motie is unaniem aangenomen
13-07-2017
Motie: Aanpak schuldenproblematiek rondom zorgverzekeringen
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: G.D. ten Berge, F.W. Noordam, CDA, VVD Lokaal
De motie is unaniem aangenomen
13-07-2017
Motie: (Start)subsidie Koorschool Rijssen
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: F.W. Noordam,
De motie is unaniem aangenomen
13-07-2017
Motie: Stolpersteine
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: J. van Veldhuizen,
De motie is na discussie ingetrokken
13-07-2017
Motie: Integraal PGB
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: F.J. Wessels,
De motie is unaniem aangenomen. Op 8 november 2017 is de reactie van het college op de motie verzonden aan de raadsleden.
13-07-2017
Motie: Schaduwfractieleden
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: F.W. Noordam,
Na doorhaling van beslispunt 2 is de motie aangenomen met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PvdA)
13-07-2017
Motie: Inzet van BOA's
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: F.W. Noordam,
De motie is ingetrokken
13-07-2017
Motie: Bewegwijzering naar cultureel-historisch erfgoed
Ingediend in: Raad 13 juli 2017
Ingediend door: N.J. Otten,
De motie is aangenomen met 1 stem (D66) tegen
23-05-2017
Motie: Steun kleinere veehouders
Ingediend door: ir. H. Klein Velderman,
De motie is verworpen met 1 stem voor (D66) en 23 stemmen tegen (SGP, CDA, CU, GB, PvdA, VVD Lokaal)
23-05-2017
Motie: Verkeersveiligheid kruispunt Dijkerhoekseweg/Deventerweg in Holten
Ingediend door: F.W. Noordam,
De motie is ingetrokken
23-05-2017
Motie: Politiebureau Rijssen
Ingediend door: CDA, SGP, ChristenUnie, VVD Lokaal
De motie is aangenomen met 23 stemmen voor (SGP, CDA, CU, GB, VVD-Lokaal, PvdA) en 1 stem tegen (D66)
30-03-2017
Motie: Noodhulp Afrika
Ingediend door: J. Berkhoff,
Verworpen: 18 stemmen tegen (SGP, CDA, mw. J. Kuiper-Ruitenberg en W.J.M. Muller van GB, VVD Lokaal), 7 stemmen voor (CU, PvdA en J. Beunk van GB)
30-03-2017
Motie: Kosten huishoudelijke ondersteuning
Ingediend door: CDA, ChristenUnie, D66, Gemeentebelang, PvdA, SGP, VVD Lokaal
Unaniem aangenomen
06-03-2017
Motie: Nota Publieke Gezondheidsbeleid Rijssen-Holten
Ingediend in: Raad 6 maart 2017
Ingediend door: ir. H. Klein Velderman
De motie is verworpen. Voor de motie hebben gestemd de fracties van D66, PvdA en ChristenUnie.
02-02-2017
Motie: Onderzoek locatie skeelerbaan icm een schaatsbaan
Ingediend in: Raad 2 februari 2017
Ingediend door: SGP, VVD Lokaal
De motie is aangenomen. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van CDA, Gemeentebelang, PvdA en D66.
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous