Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Schriftelijke vragen (art 33)

Als onderdeel van hun taak om het college te controleren, kunnen raadsleden schriftelijke vragen stellen aan het college. Dit recht is vastgelegd in artikel 33 van het Reglement van Orde van de raad,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Schriftelijke vragen (art 33)

Als onderdeel van hun taak om het college te controleren, kunnen raadsleden schriftelijke vragen stellen aan het college. Dit recht is vastgelegd in artikel 33 van het Reglement van Orde van de raad, vandaar dat ook wel over art. 33-vragen wordt gesproken. De vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord. Meestal schriftelijk en in sommige gevallen mondeling in een vergadering.

Hieronder vindt u een overzicht van de schriftelijke vragen en de bijbehorende beantwoording.

Schriftelijke vragen 2017

Ingediend door
(datum)
Vraag Antwoord

D66

ir. H. Klein Velderman

13-11-2017

Zunneweide Riessen


D66

ir. H. Klein Velderman

12-10-2017

Vervuiling door rubbergranulaat

Beantwoording schriftelijke vragen over vervuiling door rubbergranulaat


VVD

F.W. Noordam

04-10-2017

Centrum Holten

Brief over uitstel beantwoording schriftelijke vragen
Brief beantwoording schriftelijke vragen over Centrum Holten


D66

ir. H. Klein Velderman

13-09-2017

Diepe Hel Holterbergloop

Beantwoording schriftelijke vragen Diepe Hel Holterbergloop


VVD

F.W. Noordam

03-07-2017

Verruiming terrastijden

College van B&W, beantwoording schriftelijke vragen VVD Lokaal inzake terrastijden


SGP

A.J. Scheppink

19-06-2017

Uitrukken brandweer bij ontbreken bevelvoerder

College van B&W, beantwoording schriftelijke vragen SGP mbt uitrukken brandweer


Gemeentebelang

W.J.M. Muller

22-05-2017

Aandeelhouderschap en de financiƫle risico's van de Maatschappelijke Onderneming (MO) Soweco.

College van B en W, beantwoording schriftelijke vragen GB inzake Soweco


VVD

F.W. Noordam

04-04-2017

Reflectorpalen Akkerdijk

College van B&W, beantwoording schrfitelijke vragen VVD Lokaal over de Akkerdijk


Gemeentebelang

J. Kuiper-Ruitenberg

15-02-2017

Aanvliegroutes Lelystad

College van B&W, beantwoording schriftelijke vragen GB over aanvliegroutes vliegveld Lelystad


ChristenUnie

mr. W.L. Riezebos-Tessemaker

24-01-2017

Rentetarieven Stadsbank Oost Nederland

College van B&W, beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over rentetarieven Stadsbank Oost Nederland


SGP

dr. ir. A.S. Haase

20-01-2017

Overlast consumentenvuurwerk rondom de jaarwisseling
Bijlage schriftelijke vragen SGP overlast consumentenvuurwerk rondom de jaarwisseling.jpg

Uitstel beantwoording schriftelijke vragen SGP over overlast consumentenvuurwerk
SGP, beantwoording overlast consumentenvuurwerk


D66

ir. H. Klein Velderman

18-01-2017

Digitaal burgerpanel

Beantwoording vragen digitaal burgerpanel


CDA

H. Kreijkes RA CISA

17-01-2017

Afvalinzameling PMD

College van B&W, beantwoording vragen CDA inzake afvalinzameling PMD


raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous