Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Begrotingscommissie 23 oktober 2014

Datum: 23-10-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Begrotingscommissie 23 oktober 2014

Datum: 23-10-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Informatie over spreekrecht burgers
3Vaststellen definitieve agenda
4Raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2015 (Beens)

Notitie effecten septembercirculaire

Notitie inzake onderzoek samenwerking 4 organisaties

Memo Najaarsnota en afspraken ABP
5Raadsvoorstel vaststellen nota kostprijzen en tarieven 2015 (Beens)
Eens per 4 jaar wordt opnieuw doorgerekend wat de kostprijs is van de gemeentelijke dienstverlening. Op basis van die doorrekening stelt de raad de Nota Kostprijzen en Tarieven vast. De raad stelt nu de volledige nota vast; voor de privaatrechtelijke tarieven is het college bevoegd deze jaarlijks bij te stellen.
6Rondvraag
7Sluiting

Vergaderbundel begrotingscommissie 23 oktober 2014


Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aOnderzoekrapportages Synarchis en te nemen vervolgstappen

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous