Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 13 februari 2017 (20:00)

Datum: 13-02-2017 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 13 februari 2017 (20:00)

Datum: 13-02-2017
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 6 december 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Stand van zaken Agenda van Twente
7Presentatie Organisatieontwikkeling
8Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsprogramma 2017-2020 (Hofland)


Toelichting griffier:
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het integraal veiligheidsprogramma 2017-2020. Dit programma wordt jaarlijks uitgewerkt in op te stellen uitvoeringsprogramma's.

9Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

10Rondvraag
11Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aNormenkader accountantscontrole 2016
bHandhavingsuitvoeringsprogramma 2017
cEvaluatie preventie- en handhavingsplan

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous