Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 13 maart 2017 (19.00 uur)

Datum: 13-03-2017 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 13 maart 2017 (19.00 uur)

Datum: 13-03-2017
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 13 februari 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Stand van zaken Agenda van Twente
6aVoorbespreking regiopresidium 22 maart 2017

Toelichting griffier:
De stukken worden zo spoedig mogelijk aan de agenda toegevoegd.

7Raadsvoorstel vaststellen financiële verordening 2017 (Beens)

Toelichting griffier:
Het college stelt de raad voor om de Financiële Verordening 2017 vast te stellen. Daarmee wordt de oude verordening, die vastgesteld is in 2003 ingetrokken. Het auditcomité heeft de verordening artikelsgewijze doorgenomen en adviseert positief.

8Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

9Rondvraag
10SluitingVergaderbundel commissie ABZM 13 maart 2017


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aJaarverslag 2016 Rekenkamer West-Twente
bConcernplan 2017

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous