Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 15 juni 2015 (19.00 uur)

Datum: 15-06-2015 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 15 juni 2015 (19.00 uur)

Datum: 15-06-2015
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 18 mei 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel nieuwe rechtsvorm Euregio (Hofland)

In de vergadering van 1 december 2014 heeft de commissie kennis kunnen nemen van het voornemen de rechtsvorm van de Euregio te wijzigen. Blijkens het verslag had de commissie hierover destijds geen op- of aanmerkingen. Het definitieve voorstel ligt na behandeling door de commissie ter besluitvorming voor aan de raad.

7Voorbereiding standpunt 'Samenwerken doen we zelf'

In de vergadering van 18 mei 2015 heeft de commissie vragen geformuleerd m.b.t. de het rapport 'Samenwerken doen we zelf'. De raad kan voor het zomerreces (bijv. via een motie) een standpunt innemen over dit rapport. De beantwoording van de vragen vanuit de Regio is toegevoegd aan de stukken. De commissie kan opiniërend over het rapport spreken als voorbereiding op de standpuntbepaling van de raad.

8Actiepuntenlijst
9Rondvraag
10Sluiting

Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aPublieksjaarverslag en Financieel Jaarverslag 2014 Twence
bDrugspreventieplan jongeren 2015 Rijssen-Holten

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous