Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 19 januari 2015 (20:00 uur)

Datum: 19-01-2015 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 19 januari 2015 (20:00 uur)

Datum: 19-01-2015
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 1 december 2014
5.Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6.Voortgangsrapport brandveiligheid de Borkeld (opiniërend; Aanstoot)
Het college is voornemens de publiekrechtelijke middelen ter hand te nemen om de doorsteken in het gebied te kunnen laten realiseren. Dit betekent dat de gemeente wel het bestemmingsplan vaststelt, maar vooralsnog niet zelf tot realisatie van de geplande doorsteken overgaat. De commissie is nu in de gelegenheid om hierover een opinie te geven.
7.Beleid gemeentelijke bijdrage bij rampen/Giro 555 (opiniërend; Hofland)
Het college stelt voor de huidige gedragslijn (gift aan giro 555) te wijzigen en voortaan een financiële bijdrage te leveren aan VNG-international als er een hulpprogramma door deze organisatie wordt opgestart voor wederopbouw van lokale publieke voorzieningen via VNG-International
8.Actiepuntenlijst
9.Rondvraag
10.Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM van 19 januari 2015

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Handhavings Uitvoerings Programma 2015 (HUP 2015)
Memo voorstel VTH brandweer Twente
b.vaststellen normenkader accountantscontrole boekjaar 2014
c.toepassing werkkostenregeling

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous