Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 2 oktober 2017 (19.30 uur)

Datum: 02-10-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 2 oktober 2017 (19.30 uur)

Datum: 02-10-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 26 juni 2017
5Verslag van de vergadering van 6 juli 2017
6Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
7Rapport Rekenkamer West Twente 'Privacy Sociaal Domein' (presentatie)

Toelichting griffier:
De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek verricht naar Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein. De rekenkamer zal het rapport toelichten, waarna bespreking in de commissie volgt. Daarna zal het rapport ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.

8Uitgangspunten voorwaarden governance en concretisering Agenda van Twente (opiniërend; Hofland)

Toelichting griffier:
De raad van de gemeente Rijssen-Holten heeft nog niet ingestemd met de nieuwe Agenda voor Twente. Omdat de raad heeft aangegeven meer duidelijkheid over de governance en meer concretisering van projecten te willen hebben, heeft het college een aantal uitgangspunten geformuleerd. De commissie wordt opiniërend gevraagd of er draagvlak is voor deze uitgangspunten.


Overige bijlagen
9Zienswijze op de Regionale samenwerkingsagenda (opiniërend; Hofland)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over de nieuwe Regionale samenwerkingsagenda van de regio.

Bijlagen:
opinievragen

Overige bijlagen
10Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

11Rondvraag
12Sluiting
Klik op de link om de webcast (uitzending in beeld en geluid) te volgen.Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a Voortgang concernplan 2017 en voortgang moties (is conform, maar er moeten nog wat teksten aangepast worden)

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous