Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 27 juni 2016 (19.00)

Datum: 27-06-2016 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 27 juni 2016 (19.00)

Datum: 27-06-2016
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 23 mei 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Rijssen Holten WERKT (Hofland, Tijhof)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld:

Het college de opdracht te geven

  1. om op een dynamische en richtinggevende wijze uitvoering te geven aan het project Rijssen-Holten werkt, passend binnen de uitgangspunten zoals verwoord in het rapport Rijssen-Holten WERKT van 15 oktober 2015;
  2. de raad  via de voor- en najaarsnota op de hoogte te houden van de voortgang van het project.
7Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

8Rondvraag
9Sluiting
Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aActieplan Integrale Veiligheid 2016 & Evaluatie Actieplan Integrale Veiligheid 2015

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous