Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 3 april 2017 (19.30 uur)

Datum: 03-04-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 3 april 2017 (19.30 uur)

Datum: 03-04-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 13 maart 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Stand van Zaken Agenda van Twente
7Raadsvoorstel beschikbaar stellen financiële middelen voor tijdelijke inhuur personele capaciteit Ruimtelijk domein, team RSC (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de 12e wijziging van de begroting 2017, zodat extra capaciteit kan worden ingehuurd voor het aanstellen van tijdelijk personeel voor de uitvoering van de werkzaamheden op het werkveld ruimtelijke ordening. De huidige formatie is daarvoor thans niet voldoende.

8Keuze aandeelhoudersstrategie Twence (opiniërend; Beens)

Toelichting griffier:
Het college legt ter opiniërende bespreking de strategie ten behoeve van de algemene vergadering van aandeelhouders Twence op 20 april, aan de commissie voor. Het college kiest daarbij (in afwijking van het ambtelijk advies) op dit moment voor scenario 3 (model duurzaamheidsbevorderaar met deelname van de Stad Münster).

9Raadsvoorstel Over te hevelen budgetten 2016 (en voorgaande jaren) naar 2017 (Beens)

Toelichting griffier:
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de voorgestelde overheveling van de budgetten van 2016 (en eerdere jaren) naar 2017 en daartoe de 11e begrotingswijziging vast te stellen.

10Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

11Rondvraag
12SluitingVergaderbundel commissie ABZM 3 april 2017

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous