Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 6 mei 2014 (19.45 uur)

Datum: 06-05-2014 Tijd: 19:45 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 6 mei 2014 (19.45 uur)

Datum: 06-05-2014
Tijd: 19:45 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier:
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 7 april 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Presentatie rekenkamerrapport Digitale Dienstverlening
7Raadsvoorstel uitwerking alternatief voor rioolheffing
Op 2 december 2013 heeft de commissie ABZM gesproken over de billijkheid van de verordening rioolheffing. In die vergadering is door de meerderheid een voorkeur uitgesproken voor een bepaald alternatief (5). Dit alternatief is nu door het college uitgewerkt en wordt via de commissie ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
8Raadsvoorstel preventie- en Handhavingsplan Alcohol Rijssen-Holten (Hofland)
Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet en is er een verplichting om voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan Alcohol op te stellen. Dit voorstel dat via de commissie ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad voorziet daarin.
9Actiepuntenlijst
10Rondvraag
11Sluiting


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden.
aTotaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2014

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous