Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 7 april 2014

Datum: 07-04-2014 Tijd: 19:00 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 7 april 2014

Datum: 07-04-2014
Tijd: 19:00 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:
Notulist:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 27 januari 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden ( Regio e.d. ) en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Procedureregels klachtenbehandeling gemeente Rijssen-Holten

Procedureregels klachtenbehandeling gemeente Rijssen-Holten 2014
7Rapport Rekenkamer West Twente: Digitale Dienstverlening (opinierend)

Rapport Digitale Dienstverlening

Actiepuntenlijst
9Rondvraag
10Sluiting
De volgende informatieve stukken zijn aangeboden:
aHandhavingsuitvoeringsprogramma 2014
bCameratoezicht openbare ruimte
cEvaluatie P&C-cyclus
d Uitvoeringsprogramma drugsgebruik jongeren 2014
eJaarverslag en jaarplan Rekenkamer West Twente
Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous