Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 7 september 2015 (19.00)

Datum: 07-09-2015 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 7 september 2015 (19.00)

Datum: 07-09-2015
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 15 juni 2015
5Verslag van de vergadering van 16 juni 2015
6Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
7Raadsvoorstel vaststellen geactualiseerde strategische visie (Hofland)

Dit agendapunt gaat over de eerste actualisering van de strategische visie. Het afgelopen half jaar is met medewerking van de raads- en commissieleden een voorbereidingsproces doorlopen en nu ligt de visie ter vaststelling voor. Na behandeling en advisering in deze commissie vindt vaststelling van de visie plaats in de raad van 24 september. Als fracties wijzigingen in de tekst willen, dan kunnen zij deze in de commissievergadering vast inbrengen en vervolgens voorleggen aan de raad door middel van amendementen.

8Actiepuntenlijst commissie ABZM 7 september 2015
9Rondvraag
10Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM van 7 september 2015Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aDrugspreventieplan jongeren 2015 Rijssen-Holten

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous