Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 8 maart 2016 (19:30)

Datum: 08-03-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 8 maart 2016 (19:30)

Datum: 08-03-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 18 januari 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Notitie m.b.t. afvaardiging Euregio
7Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken

8Rondvraag
9Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a. Rapport Netwerkende, co-creatieve gemeente als plan van aanpak burger/overheidsparticipatie, wijkgericht werken
b.Wijzigingen in de Gemeentewet
c.Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
d.Concernplan 2016

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous