Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 8 mei 2017 (19:00)

Datum: 08-05-2017 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 8 mei 2017 (19:00)

Datum: 08-05-2017
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 3 april 2017
Bijlagen:
Verslag
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Stand van zaken Agenda van Twente
7Huisvesting politiekantoor

Toelichting griffier:
De burgemeester zal nader ingaan op het proces. Bijgevoegd is een aanbiedingsbrief met een feitenrelaas (voorzien van verschillende bijlagen). De fracties hebben gelegenheid om vragen te stellen. Namens de politie is mevrouw A. Leemans, hoofd bedrijfsvoering van de politie-eenheid Oost-Nederland, aanwezig om vragen te beantwoorden.


Feitenrelaas en achterliggende stukken mbt huisvesting politiekantoor
8Raadsvoorstel vaststellen van de klachtenregeling raad, raadscommissies en griffie Rijssen-Holten 2017 (Hofland)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld de klachtenregeling vast te stellen voor zo het zijn bevoegdheden betreft ten aanzien van de raad, de raadscommissies en de griffie.

9Raadsvoorstel tijdelijk formatie Sociaal Domein (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om via de 16e begrotingswijziging een krediet van € 346.000 beschikbaar te stellen voor de inhuur van tijdelijke formatie binnen het Sociaal Domein.

10Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

11Rondvraag
12Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM van 8 mei 2017Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aUitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 en Doorontwikkeling Platform IVZ

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous