Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 8 september 2014 (20.00 uur)

Datum: 08-09-2014 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 8 september 2014 (20.00 uur)

Datum: 08-09-2014
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie ABZM 16 juni 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente in verband met jeugdhulp (Hofland)
De 14 Twentse raden wordt voorgesteld de te behartigen belangen van de Regio Twente uit te breiden met Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast wordt voorgesteld toestemming te verlenen aan het Algemeen Bestuur van de Regio om een bestuurscommissie in te stellen.
Bijlagen:
raadsvoorstel

Collegevoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente in verband met jeugdhulp
7Raadsvoorstel aanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader van de Wet markt en overheid (Hofland)
8Raadsvoorstel vaststellen verordening Basisregistratie Personen (Hofland)
Als gevolg van gewijzigde wetgeving stelt het college voor deze verordening vast te stellen, zodat gegevensverstrekking in overeenstemming is met landelijke wetgeving.
9Realisatie Holtens Ondernemershus (Wolterink)
Het college stelt voor in het kader van het Deltaplan voor de stichting Holtens OndernemersHus een bijdrage te verlenen van € 150.000 voor de realisatie van een ondernemershus in Holten waarbij een stimulans wordt gegeven aan de werkgelegenheid voor de doelgroep ZZP-ers en kleine ondernemers. Na advisering door de commissie vindt besluitvorming plaats in de raad via het agendapunt begrotingswijzigingen.
10Actiepuntenlijst
11Rondvraag
12Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM van 8 september 2014


Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
a.Jaarverslagen 2013

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous