Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 9 maart 2015 (19:00)

Datum: 09-03-2015 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 9 maart 2015 (19:00)

Datum: 09-03-2015
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:

Agenda.

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
Informatie over spreekrecht in de commissie
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 19 januari 2015
5Verslag van de vergadering van 9 februari 2015
6Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
7Raadsvoorstel aanwijzing lid algemeen bestuur Soweco (Hofland)

In verband met het vertrek van dhr. Wolterink als wethouder, stelt het college voor dhr. Tijhof te benoemen in het Algemeen Bestuur van Soweco.

Aanwijzing lid algemeen bestuur Soweco
8Eindrapportage Deltaplan (opiniërend; Hofland)

Het college legt met deze Eindrapportage verantwoording af over de uitvoering van het Deltaplan en stelt voor door middel van een begrotingswijziging te besluiten over de inzet van middelen voor de opleidingen Zorg en Logistiek.

9Verbod zwemles op zondag (ovv D66; Hofland)

D66 heeft verzocht om agendering van dit onderwerp om helder te krijgen hoe partijen hierin staan en hoe het zwemlesverbod zich verhoudt met het coalitiebeleid.

10Actiepuntenlijst commissie ABZM
11Rondvraag
12Sluiting
Vergaderbundel van de commissie ABZM 9 maart 2015

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aEvaluatie jaarwisseling 2014-2015
bConcernplan 2015
cBestuursopdracht actualisatie strategische visie

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous