Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 10 maart 2016 (19:30)

Datum: 10-03-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 10 maart 2016 (19:30)

Datum: 10-03-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht

Informatie over het spreekrecht in de commissies
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 14 januari 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel wijziging grens bebouwde kom Rijssen (Aanstoot)
7Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Opbroek, geluidscontour Cattelaar' (Cornelissen)

Klik hier voor het bestemmingsplan

8Gebiedsvisie Stokmansveldweg; uitwerking ontwikkellocatie 12 (opiniërend; Cornelissen)
9Een toekomst voor de Beukenlaan (opiniërend; Cornelissen)
10Nota Parkeernormen (ovv SGP, CU en LL ; Cornelissen/Aanstoot)
11Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken van de actiepuntenlijst.

12Rondvraag
13Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aLEADER 2007-2013 en LEADER 2014-2020
bOndertekenen bestuursovereenkomst woonafspraken Twente 2016-2020

(Het bestuursvoorstel is openbaar geworden op het moment van ondertekening van de overeenkomst.)

cVertraging realisatie landschapsplan Het Overveen te Rijssen
dConcernplan 2016

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous