Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 16 februari 2017 (19:30)

Datum: 16-02-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 16 februari 2017 (19:30)

Datum: 16-02-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 19 januari 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Voortgang invoering Omgevingswet
7Presentatie Omgevingsdienst Twente
8Raadsvoorstel vaststellen "bestemmingsplan buitengebied, Helhuizerweg 1 in Holten" (Cornelissen)

Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan

Toelichting griffier:
Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan "Buitengebied Holten, Helhuizerweg 1" ongewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen; er zijn geen zienswijzen ingediend.

9Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken.

10Rondvraag
11Sluiting
Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aHandhavingsuitvoeringsprogramma 2017

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous