Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 18 juni 2015 (19:30 uur)

Datum: 18-06-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 18 juni 2015 (19:30 uur)

Datum: 18-06-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 21 mei 2015
5Mededelingen over samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Verkeersvrijmaken Beukenlaan (opiniërend; Cornelissen)

In de vergadering van 11 september 2014 is het college meegegaan met de wens van de commissie om het Beukenlaantje af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en de kosten hiervan te zoeken binnen het totaalbudget van het groentransferium. De wijze waarop het college hier invulling aan wil geven ligt nu opiniërend voor.

7Principeverzoek twee vrijstaande woningen Pelmolenweg 10 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Het principeverzoek past binnen de gebiedsvisie Stokmansveld en voldoet aan de toetsingscriteria van beleid inbreidingslocaties 2014. Daarnaast past het principeverzoek in het woningbouwbeleid. Het verzoek wordt opiniërend voorgelegd omdat in beleid inbreidingslocaties 2014 wordt aangegeven dat elk principeverzoek m.b.t. inbreiding opiniërend wordt voorgelegd aan de commissie.

8Actiepuntenlijst
9Rondvraag
10Sluiting

Vergaderbundel commissie Grondgebied op 18 juni 2015Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aProcedure Bestemmingsplan Buitengebied Holten, Brandgangen de Borkeld
bMotie gemeenteraad inzake gecoördineerde aanpak omleidingsroutes A1 bij calamiteiten


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous