Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 19 januari 2017 (19:30)

Datum: 19-01-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 19 januari 2017 (19:30)

Datum: 19-01-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 8 december 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Voortgang invoering Omgevingswet
7Bestemmingsplan woningbouw voormalige locatie Willem-Alexanderschool (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Het college van burgemeester heeft de intentie om de locatie van de voormalige Willem Alexanderschool te transformeren naar woningbouw. Alvorens te starten met de bestemmingsplanprocedure wordt de commissie Grondgebied gelegenheid gegeven haar opinie kenbaar te maken. 

8Verzoek tot bestemmingsplanwijziging bij Markeloseweg 115 te Rijssen (Het Schwarzwald) (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:

Het college vraagt uw opinie bij het verzoek om (onder voorwaarde van een landschapsplan) medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan, waarbij aan het bosperceel de functieaanduiding horeca wordt toegevoegd. De bestemming wordt daarmee in overeenstemming gebracht met het huidige (meer dan 15 jaar durende) gebruik.

9Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan "Wonen Dijkerhoek, Essensteeg - Dijkerhoekseweg" (Cornelissen)

Klik op de link om het ontwerpbestemmingsplan in te zien.

Toelichting griffier:

Het college stelt de raad voor in te stemmen met ongewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan "Wonen Dijkerhoek, Essensteeg-Dijkhoekseweg". Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. 

10Actiepuntenlijst

Klik op de link voor de actuele stand van zaken van de actiepuntenlijst.

11Rondvraag
12Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aOntwerpbestemmingsplan Veegplan Wonen Holten
bEvaluatierapport verkeersveiligheid buitengebied en verkeersonderzoek De Stroekeld in Rijssen

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous