Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 6 oktober 2016 (19:30)

Datum: 06-10-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 6 oktober 2016 (19:30)

Datum: 06-10-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 8 september 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Broekweg 24' (Cornelissen)

Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan.

Toelichting griffier:
Tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied van 14 januari heeft de  heeft de commissie positief geadviseerd over het onderhavig plan. Voorgesteld wordt om het ontwerp-bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, nu deze zes weken ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ingediend.

7Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Arend Baanstraat Rijssens Leemspoor' (Cornelissen)

Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan

Toelichting griffier:
Voorgesteld wordt om het ontwerp-bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, nu deze zes weken ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ingediend.

8Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Valkenweg 9' (Cornelissen)

Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan

Toelichting griffier:
Nadat de commissie Grondgebied eerder positief heeft geadviseerd over dit plan, heeft de initiatiefnemer het plan uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een ontwerp-bestemmingsplan dat nu ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. In die periode is een zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt om deze zienswijze ongegrond te verklaren en het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

9Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen, Landgoed de Noetselenberg (Cornelissen)

Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan

Toelichting griffier:
Dit plan is eerder in 2012 en recent (september 2015) aan de orde geweest in de commissie Grondgebied en de commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel. De verzoekers hebben het plan vervolgens uitgewerkt, waarna het in procedure is gebracht. Nu wordt voorgesteld om het ontwerp-bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen; nadat deze zes weken ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ingediend.

10Principeverzoek Landgoed Look (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De commissie wordt een opvatting gevraagd over het principeverzoek met het oog op de wijziging van de bestemming. Het ingediende plan past in de bestemmingsplan buitengebied alleen voor wat betreft het landgoed, maar niet voor wat betreft de wensen voor realiseren van een landhuis op het landgoed.

11Het verschuiven van de rood voor rood kavel aan de Oude Deventerweg ongenummerd, nabij Dijkerhoek (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
Bij de gemeente is een verzoek binnengekomen om met gebruikmaking van de rood voor rood regeling een verschuiving van een bouwblok aan de Oude Deventerweg mogelijk te maken.

12Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken van de actiepuntenlijst.

13Rondvraag
14Sluiting

Vergaderbundel voor de commissie Grondgebied 6 oktober 2016


Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aVoortgang concernplan 2016 en voortgang moties


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous