Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 7 april 2016 (19:30)

Datum: 07-04-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 7 april 2016 (19:30)

Datum: 07-04-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventaristatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 10 maart 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoordstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Hoek Wierdensestraat-Reggesingel' (Cornelissen)

Toelichting griffier: de commissie wordt advies gevraagd over het raadsvoorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Rijssen, Hoek Wierdensestraat-Reggesingel' voor de bouw van 6 tweeonder-één kap woningen.

7Wijziging bestemming Meester Bosweg 5 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier: De opinie van de commissie wordt gevraagd over het principeverzoek van de Kinderboerderij Dondertman om het bestemmingsplan aan de Meester Bosweg 5 te wijzigen van Agrarisch naar de bestemming Recreatie- Dagrecreatie. Voor perceel G154 betreft het de aanleg van een weide voor vee (eventueel pony's), tijdelijke extra parkeerplaatsen, een hertenweide en een maïsdoolhof. De overige twee percelen, G155 en G156, wenst de aanvrager te bekleden met een educatief thema om kinderen kennis te laten maken met het bos, flora en fauna. 

8Nieuwbouw buurthuis Het Trefpunt - Valeweg 2 Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier: De opinie van de commissie wordt gevraagd over het principeverzoek tot wijziging van de bestemmingsplan ingediend voor de nieuwbouw van het buurthuis Het Trefpunt aan de Valeweg 2 in Holten. Door het afstoten van de Bosschool is het noodzakelijk om het buurschapshuis in deze gemeenschap een nieuwe impuls te geven. Het gebouw is gedateerd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De initiatiefnemer is voornemens om het huidige pand te slopen en zelf op dezelfde plek een nieuw gebouw te laten realiseren.

9Realisatie twee woningen Enterstraat 124 Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier: de opinie van de commissie wordt gevraagd over het principeverzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor de splitsing van de kavel en realisatie van twee woningen aan de Enterstraat 124 in Rijssen

10Rondvraag
11Sluiting

Vergaderbundel commissie Grondgebied


Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
aStarterslening

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous